Phú Mỹ Hưng Town có đội ngũ nhân viên hỗ trợ nhanh chóng các thắc mắc và nhu cầu của quý khách hàng của các phân khu của Phú Mỹ Hưng. 

TẤN PHÚC
PROJECT MANAGER